Welkom op deze website

Samenwerking iedereen (205K)

Samenwerking Reusel - De Mierden is een lokale politieke partij die op een vrije en ongebonden wijze politiek kan bedrijven en is voortgekomen uit de politieke groepering met de langste staat van dienst. Nog voordat in onze gemeente landelijke politieke partijen op lokaal niveau actief waren, bestond Samenwerking al. Vanaf het begin speelden vertegenwoordigers van het Reuselse verenigingsleven er een hoofdrol in. Na de gemeentelijke herindeling (per 1 januari 1997) werd het werkterrein (en de naam) verbreed tot alle vier de kernen uit gemeente Reusel - De Mierden. Geen keurslijf van een landelijk partijprogramma of politieke richtlijnen waar men zich aan te houden heeft en die op lokaal niveau knellend kunnen werken. Samenwerking Reusel - De Mierden kan zich dus volledig richten op die zaken die voor onze inwoners van direct belang zijn. Met onze standpunten en voorstellen kunnen wij, meer en beter dan de andere politieke partijen, lokaal maatwerk leveren.