Werkbezoek 26 augustus 2018 windturbines Laarakkerdijk Reusel

Op een zonnige, maar bijzonder winderige zondagnamiddag stond een groep van meer dan twintig personen onder de derde windturbine aan de Laarakkerdijk in Reusel. De twee wethouders, de acht raadsleden en een groot deel van de politiek actieve achterban lieten zich informeren over een heleboel aspecten die met windmolenparken te maken hebben. Daartoe waren twee medewerkers van Eneco bereid gevonden om deze flinke groep belangstellenden te informeren. Eén van hen was een technisch specialist en de ander hield zich vooral met de procedurele kanten van windparken bezig. Samenwerking Reusel - De Mierden hecht er grote waarde aan om, alvorens politieke keuzes te maken en knopen door te hakken, zich zo breed mogelijk te laten informeren: wij willen van de hoed én de rand weten. Met onze eigen zintuigen hebben wij kunnen ervaren wat de geluidseffecten zijn en wat slagschaduw met je doet als je daar uren naar kijkt (of moet kijken). Dankzij de stortvloed aan informatie en de antwoorden op de talrijke vragen onzerzijds weten we nu een heleboel meer over zaken als locatiekeuze, windopbrengsten, procedures, onderhoud, levensduur en bouwkosten. Hoewel Eneco in dit stadium (nog?) helemaal niets te maken heeft met de plannen die nu in voorbereiding zijn, lieten de twee medewerkers over één thema geen misverstand bestaan: voor het welslagen van een project zijn twee zaken van groot belang, namelijk communicatie en dat eenieder zich bewust moet zijn van zijn of haar rol/verantwoordelijkheden in het proces. Zij gaven ruiterlijk toe dat dit proces bij Windpark Laarakkerdijk geen voldoende verdiende, maar zoals een van hen het opmerkte: 'het leven is een lang leerproces'. En vooral van gemaakte fouten kun je leren. Deze wijze woorden zal Samenwerking Reusel - De Mierden bij de komende projecten ter harte nemen.

!cid_16AF79CF33D57D4796E6ECC5A158F782@mielies (137K) !cid_EEC892F04CC2004E92C6DD74FD29E7CC@mielies (119K) !cid_DCDB7277B0B39248B56D51ADDCF969A4@mielies (76K)

  • Nieuws