Bestuur

Cor van der Heijden ( Voorzitter)

4. Cor van der Heijden (163K)

Cor van der Heijden (zittend raadslid), geboren in Hulsel (1957) en woont daar al bijna zijn hele leven.

Was van 1981 tot 2017 werkzaam als geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs in Tilburg. Is daarnaast ook altijd actief geweest als historisch onderzoeker en publicist (vooral als auteur en eindredacteur van door ThiemeMeulenhoff uitgegeven methoden voor het geschiedenisonderwijs en als vaste medewerker van het Vlaams-Nederlandse historisch tijdschrift G/Geschiedenis). Vanaf april 2017 werkzaam als zelfstandig onderzoeker en schrijver. Schreef in 1996 een boek over de geschiedenis van de gemeente Hooge en Lage Mierde (Schrandere boeren en schriele bestuurders) en in 2010 een bedrijfsgeschiedenis van Imants BV uit Reusel (Spaden, ploegen en spitters). Was gedurende drie verschillende perioden raadslid: van 1986 tot aan de gemeentelijke herindeling (31-12-1996) in Hooge en Lage Mierde, van 2002-2010 en van 2015 tot heden in Reusel - de Mierden. Vanaf 2010 voorzitter van het bestuur van Samenwerking Reusel - De Mierden.

Johan van Dommelen (Penningmeester)

5. Johan van Dommelen (204K)

Johan van Dommelen (zittend raadslid), Geboren in januari 1966 te Hilvarenbeek, opgegroeid in Esbeek. Op mijn 23e getrouwd met Petra. Sinds die tijd werkzaam in de voedingstuinbouw. Per januari 1994 woonachtig in Reusel. In 2002 en 2004 2 kinderen geadopteerd vanuit China.

Ergens eind jaren 90 lid geworden van Samenwerking, in het begin rustig kennis kunnen maken met het fenomeen politiek. Na enkele jaren DUO lid geworden op het gebied van ruimte. Inmiddels sinds 2012 raadslid van Samenwerking. Mede gevoed door mijn werkzaamheden en jarenlange bestuurswerk op agrarisch gebied gaat mijn belangstelling vooral uit naar alles wat er gebeurt in het buitengebied waarbij leefbaarheid hoog in het vaandel dient te staan.

Harm Maille

11. Harm Maille (243K)

Mijn naam is Harm Maille, geboren en getogen in Lage Mierde.

Ik ben ruim 55 jaar werkzaam geweest in de verblijfsrecreatie. Ik heb mezelf altijd betrokken gevoeld bij het dorpsleven in Lage Mierde. In het verleden ben ik als bestuurslid betrokken geweest bij Grenspark De Kempen, Carnavalsvereniging De Peperbussen en Tennisvereniging 't Wisselt in Lage Mierde. Nu sinds de gemeentelijke herindeling bij Samenwerking.

Mijn politieke belangstelling is ontstaan bij de voorloper van Samenwerking in Lage Mierde, Belang Kleine Kernen. Voor mij staat de leefbaarheid van de kleine kernen voorop. Leefbaar voor zowel jong als oud. Dat begint voor mij bij wonen waar je wilt wonen. Dat moet dus ook bereikbaar en betaalbaar zijn. Daarom pleit ik voor betaalbare huur-, en koopwoningen voor jongeren en ouderen, zodat ook zij in de kleine kernen kunnen blijven wonen. Tot slot staat bij mij de input van de Dorpsraad voorop. Ze moeten op de juiste wijze worden gefaciliteerd en gefinancierd, zodat zij hun goede werk in de toekomst door kunnen zetten.

Maarten Maas

7. Maarten Maas (216K)

Maarten Maas (wethouder Sociaal Domein, Onderwijs, Sport en Cultuur). (1963), geboren en getogen in Lage Mierde; vader van Mees, Jip en Sam.

Na mijn opleiding aan de PABO in Eindhoven ben ik 18 jaar werkzaam geweest in het Basisonderwijs in Moergestel. De laatste 9 jaar was ik werkzaam als Leerkracht Speciaal Onderwijs op de PI School De Hondsberg in Oisterwijk. Na de verkiezingen van maart 2018 ben ik per 1 mei wethouder in onze gemeente geworden

In Lage Mierde ben ik al jaren actief in het verenigingsleven. Het verenigingsleven is erg bepalend voor de leefbaarheid in de kernen. Zo ben ik een aantal jaren bestuurslid van V.V. SDO'39 geweest en zat ik in het bestuur van Gilde St. Ambrosius en Stichting het Gildehuis. Verder heb ik deelgenomen aan de organisatie van de Mierdse Quiz. Omdat ik binnen het verenigingsleven ervaren heb dat Samen Doen een bepalende factor is voor de kleine kernen, ben ik jaren geleden lid geworden van de enige lokale partij Samenwerking Reusel-de Mierden. Uiteindelijk ben ik voor deze partij commissielid en bestuurslid en raadslid geworden. Vanaf september 2016 was ik voor deze partij werkzaam als raadslid en vanaf 1 mei 2018 dus werkzaam als wethouder. Ik heb een erg uitgebreide portefeuille en vele thema's werken we samen met de andere Kempengemeenten

Ik vind het erg belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van de sterkte en kracht van de kernen en daarom sta ik voor "Lokaal Samen Sterk" in samenwerking met de inwoners, Dorpsraden en andere maatschappe-lijke partijen.. Samen met de burgers nieuwe plannen bedenken. Niet denken in problemen maar in oplos-singen.

  • Partij