Centrumplan

Al in 2012 is onze gemeente gestart met het opstellen van een centrumvisie. Deze "Centrumvisie Reusel - Terug naar de kern" is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Met deze Centrumvisie als uitgangspunt is het afgelopen jaar samen met ondernemers, belanghebbenden en samenwerkingspartners een proces doorlopen om te komen tot een breed gedragen invulling van het centrum van Reusel. Inwoners zijn met het (digitale) Inwonerspanel en de verschillende workshops naar hun mening gevraagd. Samen is er dan ook een breed gedragen plan ontwikkeld om zodoende ongestructureerde ontwikkelingen in het centrum te voorkomen. Samenwerking Reusel-De Mierden spreekt haar waardering uit aan alle betrokkenen in dit proces: adviseurs, ondernemers, samenwerkingspartners, ambtenaren en zeker ook onze betrokken inwoners.

In het kader van "Samen Doen" is bovenstaand proces een voorbeeld voor de aanpak van dergelijke grootschalige projecten in de toekomst.

Samenwerking Reusel-De Mierden is van mening dat het eindresultaat er mag zijn! Dit centrumplan is een gedegen basis voor de verdere uitwerking van de plannen waarvan we in het voorjaar van 2018 de eerste contouren, de bouw van 25 sociale huurwoningen, gaan zien. Bij de vormgeving en invulling van het park zal Samenwerking Reusel-De Mierden er op aandringen dat inwoners maar zeker de aanwonenden worden betrokken zodat er samen een mooie groene ruimte kan worden gemaakt.

Samenwerking Reusel-De Mierden vindt dat we met recht kunnen spreken van een start om te komen tot een "Nieuw hart voor Reusel". LOKAAL SAMEN DOEN!!! Samenwerking Reusel-De Mierden

  • Nieuws