Raadsleden ( 2018-2022 )

Bert van Laarhoven (Fractievoorzitter)

1. Bert van Laarhoven (173K)

Bert van Laarhoven (fractievoorzitter en zittend raadslid), getrouwd met Annie van Loon (Kroai), vader van Mattie en Elke, schoonvader van Ivo en trotse opa van Wes (2008) en Liv (2013).

41 jaar lang, van 1975 t/m 2016, werkzaam geweest op Sint Lucas in Eindhoven (voorheen Grafische School en Grafisch Lyceum Eindhoven), van mijn 7e tot mijn 60e actief gevoetbald, vanaf mijn 16e jaar jeugdleider, jeugdtrainer en scheidsrechter (nog steeds met veel plezier). Verder graag wat wandelen, fietsen, weekendje weg, leuke (lokale) activiteiten bezoeken (en ook presenteren) en theaterbezoek (zeker ook naar De Kei), maar voor alles: lekker bezig zijn met de kleinkinderen!

Al vanaf 1994 actief in de lokale politiek bij de enige lokale partij Samenwerking Reusel-De Mierden. Bij deze partij heb ik me altijd als een vis in het water gevoeld in een team met enthousiaste mannelijke en vrouwelijke "Samenwerkers" uit alle kernen, die stuk voor stuk weten wat er in onze mooie gemeente en haar kernen leeft. Maar hoe zal Reusel-De Mierden er over een aantal jaren uitzien? Als het aan mij ligt: ongeacht welke herindeling er komt, nog steeds groeiend en bloeiend en met vier kernen die zich krachtig en standvastig blijven profileren! Hopelijk doen onze inwoners met mij en met Samenwerking Reusel-De Mierden mee onder het motto "Lokaal Samen Sterk"!

Johan van Dommelen

5. Johan van Dommelen (204K)

Johan van Dommelen (zittend raadslid), Geboren in januari 1966 te Hilvarenbeek, opgegroeid in Esbeek. Op mijn 23e getrouwd met Petra. Sinds die tijd werkzaam in de voedingstuinbouw. Per januari 1994 woonachtig in Reusel. In 2002 en 2004 2 kinderen geadopteerd vanuit China.

Ergens eind jaren '90 lid geworden van Samenwerking, in het begin rustig kennis kunnen maken met het fenomeen politiek. Na enkele jaren DUO lid geworden op het gebied van ruimte. Inmiddels sinds 2012 raadslid van Samenwerking. Mede gevoed door mijn werkzaamheden en jarenlange bestuurswerk op agrarisch gebied gaat mijn belangstelling vooral uit naar alles wat er gebeurt in het buitengebied waarbij leefbaarheid hoog in het vaandel dient te staan.

Bas Maas

3. Bas Maas (147K)

Bas Maas (zittend raadslid), getrouwd met Mieke Maas-van de Sande en vader van zoon Jelle en dochter Ise.

Mijn hele leven al woonachtig in Lage Mierde. Momenteel ben ik werkzaam in Diessen bij Drankenhandel Nico Elings BV als bedrijfsleider. Als hobby bedrijf ik de politiek in onze gemeente en ga ik graag een balletje slaan op de golfbaan in Esbeek. Tevens probeer ik zoveel als mogelijk mee te krijgen van het opgroeien van onze kinderen. Ook ben ik actief betrokken bij de jeugd van v.v. SDO '39 en vier ik graag carnaval in het Peperbussenrijk.

Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen op een goed peil blijft. Onze verenigingen en de Dorpsraad zijn daar een belangrijk middel in. We moeten er dan ook voor zorgen dat ze de juiste middelen krijgen om goed te kunnen acteren. Ook is het van belang dat de ouderen in onze kernen kunnen blijven wonen in de juiste omgeving met de zorg die ze er bij nodig hebben. Verder ben ik trots op mijn dorp en vind dan ook dat we dat uit moeten stralen. Zorg ervoor dat het dorp er uitnodigend en schoon uit ziet met een dorpshart wat warmte uitstraalt. Daar willen we voor gaan zorgen met onze partij onder het mom van Lokaal-Samen-Sterk.

Marc Lauwers

6. Marc Lauwers (175K)

Marc Lauwers (zittend raadslid), (1971), geboren en getogen in Reusel; samenwonend met Chantal en vader van twee kinderen: Dewi en Daan.

Ik ben 17 jaar in dienst bij Crowe Foederer. Voorzitter van de commissie Ruimte.

De interesse in de politiek is voor mij gelegen in het feit dat ik meer in het werk wil stellen dat belangrijke beslissingen voor onze gemeente meer weloverwogen en middels een veel breder draagvlak genomen moeten worden. Dit alles door goed te luisteren naar de inwoners en hun bij de procesvorming te betrekken, zonder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad uit het oog te verliezen. Dit kan ertoe leiden dat sommige beslissingen uiteindelijk wat langer duren maar uiteindelijk wel breed gedragen worden door de kiezers, dus de inwoners zelf. Mooie voorbeelden daarvan zijn: de totstandkoming van het centrumplan Reusel, de locatiekeuze voor een migrantenhotel, het belevingsonderzoek en de Beweging (het gezamenlijke initiatief voor de toekomst van de veehouderij).

Cor van der Heijden

4. Cor van der Heijden (163K)

Cor van der Heijden (zittend raadslid), geboren in Hulsel (1957) en woont daar al bijna zijn hele leven.

Was van 1981 tot 2017 werkzaam als geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs in Tilburg. Is daarnaast ook altijd actief geweest als historisch onderzoeker en publicist (vooral als auteur en eindredacteur van door ThiemeMeulenhoff uitgegeven methoden voor het geschiedenisonderwijs en als vaste medewerker van het Vlaams-Nederlandse historisch tijdschrift G/Geschiedenis). Vanaf april 2017 werkzaam als zelfstandig onderzoeker en schrijver. Schreef in 1996 een boek over de geschiedenis van de gemeente Hooge en Lage Mierde (Schrandere boeren en schriele bestuurders) en in 2010 een bedrijfsgeschiedenis van Imants BV uit Reusel (Spaden, ploegen en spitters). Was gedurende drie verschillende perioden raadslid: van 1986 tot aan de gemeentelijke herindeling (31-12-1996) in Hooge en Lage Mierde, van 2002-2010 en van 2015 tot heden in Reusel - de Mierden. Vanaf 2010 voorzitter van het bestuur van Samenwerking Reusel - De Mierden.

9. Tessa van Rooij-Krekels

9. Tessa Krekels (181K)

Tessa van Rooij-Krekels (1994), geboren in Reusel en woonachtig in Hulsel. Getrouwd met Stein en moeder van een zoon Rick (2020)

Ik voltooide de studie HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg en momenteel werkzaam bij de gemeente Hilvarenbeek in het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunning.

Tijdens mijn studie en werk is mijn belangstelling voor politiek gegroeid. Als ambtenaar ben je vooral uitvoerder van besluiten. Ik zie nu in hoe belangrijk het is dat er goede besluiten genomen worden. Dat kan alleen gedaan worden door mensen die goed op de hoogte zijn en die dicht bij de mensen staan. In onze gemeente zie ik die vooral bij Samenwerking Reusel - De Mierden. Mijn keuze was dus niet moeilijk. Ik wil me de komende jaren speciaal bezighouden met ruimtelijke ontwikkelingen, vooral met de Omgevingswet waar we mee aan de slag moeten.

"Mijn concrete belangstelling is de belangenafweging tussen de wensen en belangen van initiatiefnemers en omwonenden."

Heidy de Kort

10. Heidy de Kort (16K)

Heidy de Kort (1970), geboren en getogen in Reusel en al 25 jaar woonachtig in Lage Mierde; getrouwd en moeder van twee zoons en een dochter.

Na mijn opleiding aan de HAS in 's-Hertogenbosch, was ik tien jaar werkzaam bij de Rabobank. Sinds tien jaar ben ik management assistent bij Huijbregts VOF in Hilvarenbeek, waar ik voor vier horecabedrijven achter de schermen allerlei organisatorische zaken regel en coördineer.

In Lage Mierde ben ik al jarenlang actief bij de organisatie van diverse lokale evenementen, zoals Nacht voor Oranje en de Mierdse Quiz. Hierbij staan "verbinden en samen doen" centraal. Dit soort lokale evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen de gemeenschap en vergroot de betrokkenheid van onze inwoners. Dit is precies waar Samenwerking Reusel - de Mierden zich al jaren keihard voor inzet. "Omdat een bloeiend verenigingsleven een bindende factor is, wil ik me de komende periode inzetten om de drie termen LOKAAL, SAMEN en STERK op dit terrein kracht bij te zetten"

Niels Huijbregts

8. Niels Huijbregts (187K)

Niels Huijbregts (1997), woonachtig in Reusel.

Momenteel volg ik de twee bachelor studies politicologie en bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het politieke nieuws, zowel lokaal, regionaal en nationaal houdt me elke dag bezig. Vanuit deze interesse ben ik aan de dubbele bachelor politicologie en bestuurskunde. Hoewel ik breed georiënteerd ben, ligt mijn interesse vooral in er ruimtelijke domein. Vooral de harde kant van de ruimtelijke ordening is mijn politieke interessegebied (denk aan infrastructuur, mobiliteit, woningbouw e.d.). Vooral op deze terreinen kan een lokale politieke partij zich onderscheiden van de andere lokale lijsten. Het ruimtelijke domein is direct zichtbaar door de gehele gemeenschap. Daarom is het ook van cruciaal belang dat hier goede, lokaal gerichte besluiten over komen. Door een lokaal gerichte aanpak worden de belangen van onze inwoners het best behartigd.

Verder heb ik me ook gespecialiseerd in de gemeentelijke financiën. Ook hier is de lokale politiek zeer belangrijk. Immers, zonder een gezond financieel beleid is een goede besluitvorming en een goed bestuur niet mogelijk.

Het is belangrijk dat besluitvorming dicht bij de burgers gebeurd want, het verhoogt de legitimiteit van besluiten doordat burgers meer kunnen participeren en er is meer kennis over de lokale omstandigheden. Samenwerking Reusel-de Mierden kan als enige lokale partij in de gemeente dan ook het mom van "Lokaal Samen Sterk" het beste uitdragen.

  • Partij