Wethouders

Peter van de Noort

2. Peter van der Noort (187K)

Peter van de Noort, (1961) sinds 1995 woonachtig in Hooge Mierde, getrouwd en vader van twee dochters.

Na de afronding van mijn studie HBO-bouwtechniek heb ik gewerkt bij verschillende architectenbureaus. In 1990 heb ik de overstap naar de gemeentelijke overheid gemaakt. Bij verschillende gemeenten in de regio ben ik werkzaam geweest op het terrein van bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening. Vanaf september 2016 ben ik fulltime wethouder in onze mooie gemeente.

In Hooge Mierde ben ik 10 jaar voorzitter geweest van de Dorpsraad welke ik met enkele mede-inwoners heb opgericht. Hier heb ik me ingezet voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van Hooge Mierde. Samenwerking Reusel-De Mierden zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van onze kernen, iets wat dus helemaal bij mij past. In de toekomst is de organisatiekracht in onze kernen van groot belang, een lokaal gerichte politieke partij hoort hier bij. Kortom: Samenwerking Reusel-De Mierden, Lokaal-Samen-Sterk

Maarten Maas

7. Maarten Maas (216K)

Maarten Maas (wethouder Sociaal Domein, Onderwijs, Sport en Cultuur). (1963), geboren en getogen in Lage Mierde; vader van Mees, Jip en Sam.

Na mijn opleiding aan de PABO in Eindhoven ben ik 18 jaar werkzaam geweest in het Basisonderwijs in Moergestel. De laatste 9 jaar was ik werkzaam als Leerkracht Speciaal Onderwijs op de PI School De Hondsberg in Oisterwijk. Na de verkiezingen van maart 2018 ben ik per 1 mei wethouder in onze gemeente geworden

In Lage Mierde ben ik al jaren actief in het verenigingsleven. Het verenigingsleven is erg bepalend voor de leefbaarheid in de kernen. Zo ben ik een aantal jaren bestuurslid van V.V. SDO'39 geweest en zat ik in het bestuur van Gilde St. Ambrosius en Stichting het Gildehuis. Verder heb ik deelgenomen aan de organisatie van de Mierdse Quiz. Omdat ik binnen het verenigingsleven ervaren heb dat Samen Doen een bepalende factor is voor de kleine kernen, ben ik jaren geleden lid geworden van de enige lokale partij Samenwerking Reusel-de Mierden. Uiteindelijk ben ik voor deze partij commissielid en bestuurslid en raadslid geworden. Vanaf september 2016 was ik voor deze partij werkzaam als raadslid en vanaf 1 mei 2018 dus werkzaam als wethouder. Ik heb een erg uitgebreide portefeuille en vele thema's werken we samen met de andere Kempengemeenten

Ik vind het erg belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van de sterkte en kracht van de kernen en daarom sta ik voor "Lokaal Samen Sterk" in samenwerking met de inwoners, Dorpsraden en andere maatschappe-lijke partijen.. Samen met de burgers nieuwe plannen bedenken. Niet denken in problemen maar in oplos-singen.

>

  • Partij